Wyniki wyborów władz związkowych NSZZ "Solidarność" UM w Poznaniu na kadencję 2014 - 20018 r. 


Komisja Wyborcza NSZZ "Solidarność" UM w Poznaniu informuje, że w dniu 22 maja 2014 r. na zebraniu wyborczym Walnego Zakładowego Zebrania Delegatów NSZZ "Solidarność" UM ( na którym było obecnych 27 delegatów wybranych na 36 wybranych):

 

 1. udzielono absolutorium ustępującej Komisji Zakładowej wraz z jej  Przewodniczącym Andrzejem Balcerzakiem,

 2. wybrano nowe władze związkowe.

 

Nowym Przewodniczącym został wybrany:

 

kol. Andrzej Balcerzak

 

Wybrano Komisję Zakładową w składzie (w kolejności alfabetycznej ):

 

 • Balcerzak Ryszard

 • Cichocki Andrzej

 • Herkowiak Magdalena

 • Kaźmierczak Maciej

 • Kuliński Dariusz

 • Nowak Elżbieta

 • Rębała Leszek

 • Sawiński Krzysztof

 • Skrzypczak Jerzy

 • Stachecki Bogdan


 

Delegatami na Walne Zebranie Delegatów Regionu NSZZ "Solidarność" zostali wybrani:

 

 • Balcerzak Andrzej

 • Rębała Leszek

 

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani (w kolejności alfabetycznej ):

 


 • Ciemniak Sławomir

 • Kroll - Balcerzak Renata

 • Pacholak Katarzyna


 

Zebranie Delegatów podjęło uchwałę o kontynuowaniu przynależności do Krajowej Sekcji Nauki (KSN) i wybrało 2 przedstawicieli:

 

 • Pioruńska - Mikołajczak Anna

 • Sawiński Krzysztof

 

Wszystkim wybranym

Gratulujemy i Życzymy Sukcesów.

Za Komisję Wyborczą
NSZZ "Solidarność" UM
Przemysław Mikołajczak

Poznań, dn.23.05.2014

Informujemy, że ewentualne odwołania odnośnie wyników wyborów można składać, zgodnie z ordynacją wyborczą, do regionalnej komisji wyborczej nie później niż do dnia 22.06.2014 r.(włącznie).