Poznań, dnia 12.05.2017 r.

 

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy Uniwersytecie Medycznym

 im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu serdecznie  zaprasza na

 Walne Zebranie Delegatów, które odbędzie się dnia 25 maja 2017

 roku o godzinie 15:30 w sali seminaryjnej Katedry i Kliniki

 Hematologii przy ulicy Szamarzewskiego 84.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Zakładowej

NSZZ "Solidarność"

Andrzej Balcerzak

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa pod nr telefonu 61 658 42 14 do

 dnia  23.05.2017 r.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Poznań, dnia 09.03.2017 r.

         

       PROTOKÓŁ ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ ‘’SOLIDARNOŚĆ”
                          Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w dniu 09.03.2017 r.


 

 1. Przyjęcie protokołu z dnia 09.02.2017 r.
   

 2. Sprawy bieżące.
   

 3. Przyjęcie analizy i zarachowania wpłaconych składek członkowskich Związku NSZZ ‘’Solidarność’’ za rok 2016.
   

 4. Omówienie problemów Pań porządkowych z Biblioteki
   

 5. Przyznanie zapomogi dla Pani Heleny Stroińskiej w kwocie 1000 PLN..
   

 6. Podjęto Uchwałę o przyznaniu wszystkim członkom ( pracującym i emerytom)         100 PLN zapomogi bytowej na dofinansowanie zakupów świątecznych. Pracownicy, którzy mają przynależność do związku krótszą niż 1 rok nie otrzymają zapomogi.
   

 7. Walne Zebranie Delegatów Związku Zawodowego NSZZ ‘’Solidarność’’ ustalono na dzień 25 maja 2017 roku.
   

 8. Wolne wnioski
   

 9. Zebranie Komisji Zakładowej NSZZ ‘’Solidarność’’ zostało wyznaczone na dzień 20.04.2017 r. godz. 15:30

                                                              

 

                                                            Protokołowała
                                                    (-) Bogumiła Rajewicz

 

 

Poznań, dnia 09.02.2017 r.

         

       PROTOKÓŁ ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ ‘’SOLIDARNOŚĆ”
                          Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w dniu 09.02.2017 r.


 

 1. Przyjęcie protokołu z dnia 12.01.2017 r.
   

 2. Sprawy bieżące.
   

 3. Przyjęto jednogłośnie sześciu nowych członków do Związku NSZZ ‘’Solidarność’’:
   

 4. Zasiłek socjalny dla kol. Heleny Stroińskiej
   

 5. Ustalono, że zebranie delegatów odbędzie się po Świętach Wielkanocnych.
   

 6. Podjęto Uchwałę o przyznaniu wszystkim członkom ( pracującym i emerytom)         100 PLN zapomogi bytowej na dofinansowanie zakupów świątecznych. Pracownicy, którzy mają przynależność do związku krótszą niż 1 rok nie otrzymają zapomogi.
   

 7. Wolne wnioski
   

 8. Zebranie Komisji Zakładowej NSZZ ‘’Solidarność’’ zostało wyznaczone na dzień 09.03.2017 r. godz. 15:30

                                                              

 

                                                            Protokołowała
                                                    (-) Bogumiła Rajewicz

 

 

Poznań, dnia 12.01.2017 r.

         

       PROTOKÓŁ ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ ‘’SOLIDARNOŚĆ”
                          Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w dniu 12.01.2017 r.


 

 1. Przyjęcie protokołu z dnia 08.12.2016 r.
   

 2. Sprawy bieżące.
   

 3. Przyjęto jednogłośnie czterech nowych członków do Związku NSZZ ‘’Solidarność’’:

  kol. Agnieszkę Pawelską
  kol. Waldemara Pawelskiego
  kol. Sylwię Biernacką – Nowak
  kol. Wojciecha Nowaka
   

 4. Ustalono , że bon Świąteczno-Wielkanocny za rok 2017 otrzyma każdy członek związku , który legitymuję się co najmniej 12 miesięcznym stażem.
   

 5. Ustalono, że zebranie delegatów odbędzie się po Świętach Wielkanocnych.
   

 6. Komisja Zakładowa NSZZ ‘’Solidarność’’ wyraziła zgodę na upoważnienie kol. Bogumiły Rajewicz do obsługi konta bankowego WBK S.A.
   

 7. Wolne wnioski
   

 8. Zebranie Komisji Zakładowej NSZZ ‘’Solidarność’’ zostało wyznaczone na dzień 09.02.2017 r. godz. 15:30

                                                              

 

                                                            Protokołowała
                                                    (-) Bogumiła Rajewicz

 

Poznań, dnia 08.12.2016 r.

         

       PROTOKÓŁ ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ ‘’SOLIDARNOŚĆ”
                          Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w dniu 08.12.2016 r.


 

 1. Przyjęcie protokołu z dnia 10.11.2016 r.
   

 2. Sprawy bieżące.
   

 3. Akceptacja rozliczenia sekretariatu z pieniędzy, które pozostały z nieodebranych zasiłków bytowych pracowników i emerytów.

   

 4. Zakupiono z pieniędzy związkowych toner do ksero za 193 PLN.
   

 5. Wypłacono zasiłek statutowy dla kol. Jerzego Nowaczyka z tytułu zgonu Matki.
   

 6. Komisja jednogłośnie przyjęła trzech nowych członków.
   

 7. Wolne wnioski
   

 8. Zebranie Komisji Zakładowej NSZZ ‘’Solidarność’’ zostało wyznaczone na dzień 12.01.2017 r. godz. 15:30

                                                              

 

                                                            Protokołowała
                                                    (-) Bogumiła Rajewicz

 

Poznań, dnia 10.11.2016 r.

         

       PROTOKÓŁ ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ ‘’SOLIDARNOŚĆ”
                          Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w dniu 10.11.2016 r.


 

 1. Przyjęcie protokołu z dnia 13.10.2016 r.
   

 2. Sprawy bieżące.
   

 3. Przeprowadzka sekretariatu Komisji Zakładowej NSZZ ‘’Solidarność’’ na ul. Rokietnicka 4, D.S. "MEDYK" pok. 103, tel. 61 658 42 14

   

 4. Wyznaczono na dzień 15.12.2016 roku spotkanie wigilijne
   

 5. Wolne wnioski
   

 6. Zebranie Komisji Zakładowej NSZZ ‘’Solidarność’’ zostało wyznaczone na dzień 08.12.2016 r. godz. 15:30

                                                              

 

                                                            Protokołowała
                                                    (-) Bogumiła Rajewicz

 

 

 

Poznań, dnia 13.10.2016 r.

         

       PROTOKÓŁ ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ ‘’SOLIDARNOŚĆ”
                          Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w dniu 13.10.2016 r.


 

 1. Przyjęcie protokołu z dnia 08.09.2016 r.
   

 2. Sprawy bieżące.
   

 3. Przyjęcie nowych członków do Związku NSZZ ‘’Solidarność’’
   

  kol. Krystian Turkowiak
  kol. Łukasz Przybylski
  kol. Barbara Rusinek
  kol. Hanna Kalemba
  kol. Bogumiła Rajewicz


   

 4. Przedstawicielem  NSZZ ‘’Solidarność’’ do Rady Wydziału Lekarskiego I UMP na kadencję 2016/2020 został wybrany dr n. med. Tomasz Maksymiuk
   

 5. Kolegium Rektorskie UMP na kadencję 2016/2020 reprezentuje lek. med. Andrzej Balcerzak, natomiast  Senat reprezentuje dr hab. n. med. Maciej Kaźmierczak.
   

 6. Wolne wnioski
   

 7. Zebranie Komisji Zakładowej NSZZ ‘’Solidarność’’ zostało wyznaczone na dzień 10.11.2016 r. godz. 15:30

                                                              

 

                                                            Protokołowała
                                                    (-) Bogumiła Rajewicz

 

 

Poznań, dnia 08.09.2016 r.

         

       PROTOKÓŁ ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ ‘’SOLIDARNOŚĆ”
                          Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w dniu 08.09.2016 r.


 

 1. Przyjęcie protokołu z dnia 11.08.2016 r.
   

 2. Sprawy bieżące.

  Pismo
  Pismo z dnia 18.07.2016 r. od Przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska,  dotyczące pilotażowego wdrożenia programu elektronicznej legitymacji członkowskiej (ELC). Legitymacja jest bezpłatna, dotyczy wszystkich członków pracowników i emerytów. Głównym celem legitymacji jest dzielenie się ze wszystkimi członkami bieżącymi informacjami. Legitymacja jest formatu PEKI.
   

 3. Prof. dr hab. Ewa Wender - Ożegowska  zwraca się z prośbą do dr Balcerzaka o wybranie przedstawiciela  NSZZ ‘’Solidarność’’ do Rady Wydziału Lekarskiego I UMP na kadencję 2016/2020
   

 4. Pismo z-ca Kanclerza dr Piotra Stawnego informujące o przeprowadzce siedziby sekretariatu NSZZ ‘’Solidarność’’ do pomieszczeń w Domu Studenckim „Medyk” na ulicy Rokietnickiej 4.
   

 5. Zapytanie Pani Reginy Popiół, kto będzie uczestniczył w Kolegium Rektorskim i Senacie na kadencję 2016/2020.
   

 6. Zebranie Komisji Zakładowej NSZZ ‘’Solidarność’’ zostało wyznaczone na dzień 13.10.2016 r. godz. 15:30

                                                              

 

                                                            Protokołowała
                                                    (-) Bogumiła Rajewicz

        

 

Poznań, dnia 11.08.2016 r.

         

       PROTOKÓŁ ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ ‘’SOLIDARNOŚĆ”
                          Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w dniu 11.08.2016 r.


 

 1. Przyjęcie protokołu z dnia 14.07.2016 r.
   

 2. Sprawy bieżące.

  Pismo z dnia 18.07.2016 r. od Przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska,  dotyczące pilotażowego wdrożenia programu elektronicznej legitymacji członkowskiej (ELC)

   

 3. Wolne wnioski.
   

 4. Zebranie Komisji Zakładowej NSZZ ‘’Solidarność’’ zostało wyznaczone na dzień 08.09.2016 r.


                                                               Protokołowała
                                                      (-) Bogumiła Rajewicz

                                                                                                        

         

  

Poznań, dnia 14.07.2016 r.

         

       PROTOKÓŁ ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ ‘’SOLIDARNOŚĆ”
                          Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w dniu 14.07.2016 r.


 

 1. Przyjęcie protokołu z dnia 10.06.2016 r.
   

 2. Sprawy bieżące.
   

 3. Uchwały w miesiącach letnich: czerwiec, lipiec, sierpień będą uchwalane bez wymaganego quorum.
   

 4. Zapoznanie się członków Komisji Zakładowej NSZZ ‘’Solidarność’’ z nowym składem członków Komisji Socjalnej i Wczasowej działających w UM.

   

 5. Wolne wnioski.
   

 6. Zebranie Komisji Zakładowej NSZZ ‘’Solidarność’’ zostało wyznaczone na dzień 11.08.2016 r.


                                                               Protokołowała
                                                      (-) Bogumiła Rajewicz

 

 

 

Poznań, dnia 10.06.2016 r.

 

PROTOKÓŁ ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ ‘’SOLIDARNOŚĆ”
                          Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w dniu 10.06.2016 r.


 

 1. Przyjęcie protokołu z dnia 12.05.2016 r.
   

 2. Sprawy bieżące.
   

 3. Uchwały w miesiącach letnich: czerwiec, lipiec, sierpień będą uchwalane bez wymaganego quorum.
   

 4. Wybór Komisji Wczasowej

  kol. Maciej Kaźmierczak
  kol. Andrzej Cichocki
  kol. Jerzy Skrzypczak
   

 5. Wybór Komisji Socjalnej

  kol. Magdalena Herkowiak
  kol. Andrzej Wożniak
  kol. Dariusz Kuliński
   

 6. Wolne wnioski.
   

 7. Zebranie Komisji Zakładowej NSZZ ‘’Solidarność’’ zostało wyznaczone na dzień 14.07.2016 r.


                                                               Protokołowała
                                                      (-) Bogumiła Rajewicz

 

                                                                                                              Poznań, dnia 12.05.2016 roku


          PROTOKÓŁ ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
                    Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w dniu 12.05.2016 r.


1.Przyjęcie protokołu z dnia 14.04.2016 r.

2.Sprawy bieżące:

- rezygnacja z członkostwa p. Jacka Borysa w związku z przejściem na emeryturę z dniem  31.05.2016 r.

- deklaracje przyjęcia nowych członków: p. Roberta Deutsch , p. Ilony Strugały i p. Renaty Jankowiak .

- pismo z dnia 27.04.2016r dotyczące zmiany stanowiska pracy p. Elżbiety Nawrockiej zatrudnionej w Domu studenckim „Karolek” na stanowisko samodzielnego referenta.

3.Wolne wnioski.

4.Ustalono termin Walnego Zebrania Delegatów na dzień 19.05.2016 r.
godz.15.30 w sali seminaryjnej Kliniki Hematologii .                                                             Protokołowała
                                                    (-) Iwona Rajewicz-Szyba


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznań, dnia 24-11-2015 r.

"Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności , która nas obezwładnia i zabiera w nieznane. A kiedy pojawi się kradnąc ukochaną osobę , przeszywa serce bólem i odznacza w nim swoje piętno, które przypomina nam stale jacy jesteśmy wobec niej bezsilni."

Z głębokim żalem zawiadamiamy ,że w dniu 22-11-2015 roku zmarł Adam Maciałowicz.
 

Był nam przyjacielem i kolegą. Dla wszystkich nas był bliskim człowiekiem.
Szedł przez życie dobrze czyniąc i dlatego tu, na końcu jego drogi wiemy że patrzy teraz na nas z nieba i cieszy się że przyjdziemy go pożegnać.
Każdy z nas będzie zawsze nosił go w swoim sercu jako zawsze pomocnego nam człowieka.
 

Pogrzeb rozpocznie się Mszą św. w czwartek, 26 listopada 2015 roku
o godz. 11:30 w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego na Starołęce
przy ul. św. Antoniego 50.
Po mszy odbędzie się pogrzeb na cmentarzu parafialnym.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznań, dnia 09.07.2015 r.

 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA KZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w dniu 09.07.2015 r.

 

1.      Przyjęcie protokołu z dnia 11.06.2015 r.

 

2.      Przedstawienie propozycji podwyżek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ze spłatą od 1 stycznia br. 

 

3.      Podwyżka na 2015 r. nie obejmuje pracowników Apteki Akademickiej, Domów Studenckich, Rezydentów, pracowników domów studenckich. Zgodnie z ustawą Domy Studenckie muszą się same finansować z opłat studenckich.

 

4.      Podwyżki powinni być przyznawane dla osób, które mają najniższe wynagrodzenie zasadnicze, a nie dla osób które mają najwyższe wynagrodzenie. Bo inny będzie procent dla wynagrodzenia dla najniższej a inne dla najwyższej stawki wynagrodzenia.

 

5.      Przedstawienie oferty szkolenia „warsztaty” dla Społecznych Inspektorów Pracy organizowane przez Politechnikę Poznańską.

 

6.      Zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” zostało wyznaczone na dzień 13 sierpnia 2015 r. na godz.15.30.

 

                                                                                                                                                        Protokołowała

Iwona Rajewicz - Szyba

 

                                                                                                           


   

                                                                                                  Poznań, dnia 11.06.2015 r.

 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA KZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ

 

 1. Problem podwyżek wynagrodzeń:

Podwyżka 8 %  (III transza ) .

Przyjęto jednogłośnie  zasadę 8 %

 

 1. Złożenie deklaracji członkostwa NSZZ Solidarność:

 

 Przyjęcie nowych członków : Izabella Przybylska, Anna Potocka, Anna Jaśkiewicz- Waloszczyk, Beata Grzybek, Justyna Machowiak, Beata Ignor, Barbara Olejniczak, Aurelia Pawlak, Jacek Heliasz, Joanna Rutkowska, Iwona Kopiczko, Mariola Bartkowiak, Izabela Michalak,

 1. Zasiłek statutowy:

Ustalona została kwota zasiłku statutowego 200 zł dla p. Joanny Rupa – Matysek .

 1. Głosowanie w czasie wakacji będzie bez konieczność wymaganego kworum.

 

 

                                                                                                                                                        Protokołowała

Iwona Rajewicz- Szyba

 


 

Poznań dn. 23-05-2014

Wyniki wyborów władz związkowych NSZZ „Solidarność” UM w Poznaniu
na kadencję 2014-2018

Komisja Wyborcza NSZZ „Solidarność” UM w Poznaniu informuje, że w dniu 22 maja 2014 r. na zebraniu wyborczym Walnego Zakładowego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” UM (na którym było obecnych 27 delegatów na 36 wybranych):


1. udzielono absolutorium ustępującej Komisji Zakładowej wraz z jej Przewodniczącym Andrzejem Balcerzakiem,

 
2. wybrano nowe władze związkowe.

- Nowym Przewodniczącym został wybrany:


kol. Andrzej Balcerzak.


- Wybrano Komisję Zakładową w składzie (w kolejności alfabetycznej):

1.  Ryszard Balcerzak
2.  Andrzej Cichocki
3.  Magdalena Herkowiak
4.  Maciej Kaźmierczak
5.  Dariusz Kuliński
6.  Elżbieta Nowak
7.  Leszek Rębała
8.  Krzysztof Sawiński
9.  Jerzy Skrzypczak
10. Bogdan Stachecki

 


Delegatami na Walne Zebranie Delegatów Regionu NSZZ „Solidarność” zostali wybrani:


1. Andrzej Balcerzak
2. Leszek Rębała

- Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani (w kolejności alfabetycznej):


1. Sławomir Ciemniak
2. Renata Kroll-Balcerzak
3. Katarzyna Pacholak

Zebranie Delegatów podjęło uchwałę o kontynuowaniu przynależności do Krajowej Sekcji Nauki i wybrało 2 przedstawicieli:

 
1. Anna Pioruńska-Mikołajczak
2. Krzysztof Sawiński


Wszystkim wybranym
Gratulujemy i Życzymy Sukcesów.

Za Komisję Wyborczą NSZZ „Solidarność” UM

Poznań, 23.05.2014 Przemysław Mikołajczak


Informujemy, że ewentualne odwołania odnośnie wyników wyborów można składać, zgodnie z ordynacja wyborczą, do regionalnej komisji wyborczej nie później niż do dnia 22.06.2014 r. (włącznie).
 


Poznań dn.08-05-2014

                                     Wybory 2014!!

          Komisja Wyborcza NSZZ ”Solidarność” Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza, że w dniu 22 maja 2014 r. o godzinie 16.00 odbędzie się Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" UM w Poznaniu w sali seminaryjnej Kliniki Hematologii,     ul. Szamarzewskiego 84, na którym zostaną przeprowadzone wybory Przewodniczącego, członków Komisji Zakładowej oraz Komisji Rewizyjnej naszej organizacji związkowej.
 

          Zgodnie ze Statutem NSZZ "Solidarność" oraz obowiązującą ordynacją wyborczą, kandydatury na przewodniczącego oraz członków wybieranych Komisji można zgłaszać na piśmie w sekretariacie Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" UM, ul. Dąbrowskiego 79, p. 611,        (Coll. im. A.Wrzoska) do dnia 21 maja (włącznie),                      codziennie od 10.00 do 14.00.

 
         Informujemy, iż zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego winno być poparte aprobatą pisemną co najmniej 10 członków naszego Związku, a na członków Komisji Zakładowej oraz Rewizyjnej taka aprobata winna znaleźć poparcie co najmniej 5 członków. Każdorazowo do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę kandydata.


         Ponadto, możliwe jest zgłoszenie kandydatów na członków władz naszej organizacji na Zebraniu Wyborczym.
Pamiętajmy, że zgłoszony przez nas kandydat będzie zobligowany, kosztem własnego czasu, wpływać na decyzje kształtujące oblicze Naszej Uczelni, a zarazem naszą w Niej przyszłość.                         Za Komisję Wyborczą NSZZ"Solidarność" UM w Poznaniu

                                                                       Przemysław Mikołajczak


     Proponowany porządek zebrania Walnego Zebrania Delegatów
NSZZ "Solidarność” Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego
                         w Poznaniu w dniu 22.05.2014 r.

 1. Otwarcie zebrania - zgodnie z ordynacją wyborczą otwiera przewodniczący KZ - zaproponowanie porządku zebrania i zatwierdzenie porządku przez głosowanie jawne (Przewodniczący KZ Andrzej Balcerzak).
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, sekretarza (protokołowanie) i komisji mandatowo-skrutacyjnej (głosowanie jawne).
 3. Stwierdzenie ważności zebrania przez komisję skrutacyjną (36 delegatów Walnego Zebrania Delegatów - quorum = 19 osób
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego KZ z działalności w minionej kadencji - ew. dyskusja nad sprawozdaniem.               (Przewodniczący KZ Andrzej Balcerzak)
 5. Wystąpienia zaproszonych gości i ewentualne pytania
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (kol. Anna Pioruńska-Mikołajczak).
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem i przyjęcie sprawozdań - (udzielenie absolutorium) - głosowanie jawne.
 8. Wybór komisji uchwał i wniosków (3 osoby) - jawne.
 9. Preliminarz budżetowy na 2014 (kol. Andrzej Balcerzak) -dyskusja i głosowanie nad przyjęciem.
 10. Wybory przewodniczącego KZ:
  • odczytanie nazwisk kandydatów zgłoszonych przed zebraniem,
  • prośba o zgłaszanie kandydatów z sali,
  • głosowanie nad zamknięciem listy (jawne),
  • głosowanie na przewodniczącego KZ (tajne),
  • odczytanie wyników wyborów przez komisję skrutacyjną.
 11. Przyjęcie przez głosowanie jawne liczby członków KZ (min. 3 osoby, proponowana liczba 10 + przewodniczący), Komisji Rewizyjnej (min 3 osoby - max - nie ma w statucie i ordynacji wyborczej).
 12. Wybory członków KZ
  • odczytanie nazwisk kandydatów zgłoszonych przed zebraniem,
  • prośba o zgłaszanie kandydatów z sali (można zgłaszać również te osoby które kandydowały na przewodniczącego KZ, a nie zostały wybrane) - każdy członek może zgłosić maksymalnie tylu kandydatów ilu proponowanych członków KZ)
  • głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów - jawne,
  • głosowanie tajne na członków KZ,
  • odczytanie wyników wyborów przez komisję skrutacyjną protokołu z wyboru KZ.
 13. Wybory członków Komisji Rewizyjnej
  • odczytanie nazwisk kandydatów zgłoszonych przed zebraniem,
  • prośba o zgłaszanie kandydatów z sali (można zgłaszać również te   osoby które kandydowały na przewodniczącego KZ, a nie zostały wybrane),
  • głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów - jawne,
  • głosowanie tajne na członków KR,
  • odczytanie wyników wyborów przez komisję skrutacyjną protokołu z wyboru KR.
 14. Krótkie wystąpienie nowo wybranego przewodniczącego KZ.
 15. Wybory Delegatów na Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Wielkopolska (kandydować mogą wszyscy z wyjątkiem członków komisji skrutacyjnej) - mamy 177 członków, przysługuje nam 2 Delegatów.
  • zgłaszanie kandydatów,
  • zamknięcie listy kandydatów,
  • głosowanie na delegatów (tajne),
  • ogłoszenie wyników przez komisję skrutacyjną.
 16. Przyjęcie uchwały o przystąpieniu do sekcji branżowej lub potwierdzające wole kontynuowania przynależności do sekcji - proponowana kontynuacja przynależności do sekcji Nauki (Krajowa Sekcja Nauki - KSN) - przysługuje nam 2 kandydatów.
 17. Sprawozdanie kol. Anna Pioruńska-Mikołajczak - przedstawiciela do KSN w minionej kadencji.
 18. Wybory Delegatów na Walne Zebranie Delegatów struktury branżowej (gdy jest taka wola o przystąpieniu lub kontynuacja KSN):
  • zgłaszanie kandydatów,
  • zamknięcie listy - (jawne)
  • głosowanie (tajne),
 19. Dyskusja i przyjęcie uchwał zgłoszonych przez członków związku w trakcie trwania zebrania.

                                                                   Poznań dn. 08-05-2014                                       

                                           Komunikat WyborczyNiniejszym podaje się do wiadomości, że wybranymi Delegatami na Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" UM w Poznaniu (kadencja 2014-2018) zostali wybrani następujący członkowie związku (w kolejności alfabetycznej):


1.   Andree Gabriela
2.   Andrzejewska Ewa
3.   Balcerzak Andrzej
4.   Balcerzak Ryszard
5.   Bartoszak Henryk
6.   Cichocki Andrzej
7.   Ciemniak Sławomir
8.   Formanowicz Bożena
9.   Herkowiak Magdalena
10. Jaroszewski Jan
11. Kapsa Grzegorz
12. Karłowska Regina
13. Kasołka Lucyna
14. Kaźmierczak Maciej
15. Kozłowska-Skrzypczak Maria
16. Kroll-Balcerzak Renata
17. Maksymiuk Tomasz
18. Mańczak Zbigniew
19. Michalak Krystyna
20. Mikołajczak Przemysław
21. Nawrocka Elżbieta
22. Nowak Elżbieta
23. Pacholak Katarzyna
24. Płatek Krzysztof
25. Olejniczak Barbara
26. Pioruńska-Mikołajczak Anna
27. Rębała Leszek
28. Sawiński Krzysztof
29. Skrzypczak Jerzy
30. Stachecki Bogdan
31. Stolzmann Włodzimierz
32. Stroińska Helena
33. Śniegowska Lidia
34. Tomczak Piotr
35. Walkowiak Ewa
36. Woźniak Andrzej

                          Za Komisję Wyborczą NSZZ"Solidarność"UM w Poznaniu
 
                                              Przemysław Mikołajczak (przewodniczący)
 

Uwaga:
Z uwagi na otrzymanie przez dwóch kandydatów na ostatni zakładany mandat delegata (35-ty) równej liczby głosów Komisja Zakładowa na wniosek Komisji Wyborczej podjęła decyzję o rozszerzeniu liczby mandatów na Walnym Zebraniu Delegatów do 36.
 


Poznań dn. 25.04.2014

PROTOKÓŁ

 

Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 24.04.2014 postanowiła, że wobec braku wymaganej liczby oddanych głosów w dniu 24.04.2014 Wybory Delegatów na Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zostają przedłużone do dnia 08.05.2014 włącznie.

Harmonogram dodatkowych wyborów (dla osób, które nie oddały głosu w dniu 24 kwietnia br.) wraz ze składem Komisji Wyborczej przedstawia się następująco:

 1. w dniu 08.05.2014, pokój 611, Coll. Wrzoska, (biuro KZ NSZZ "Solidarność"):

    10:00 - 11:00 - E. Cybulska, P. Mikołajczak, L. Rębała

    11:00 - 13:00 - E. Cybulska, K. Sawiński, A. Woźniak

    13:00 - 16:00 - E. Cybulska, P. Mikołajczak, K. Sawiński

Liczenie glosów odbędzie się w dniu 08.05.2014 o godz. 16:15 w biurze KZ (pok. 611, Coll. Wrzoska), a komunikat z ogłoszeniem wyników wyborów zostanie zamieszczony na stronie internetowej oraz w gablotach.

 1. W związku z powyższym postanowiono zmienić termin Walnego Zebrania Delegatów NSZZ "Solidarność" UM w Poznaniu na dzień     22 maja 2014 o godzinie 16:00, które odbędzie w sali seminaryjnej Kliniki Hematologii, ul. Szamarzewskiego 84, podczas którego zostaną przeprowadzone wybory Przewodniczącego, członków Komisji Zakładowej oraz Komisji Rewizyjnej naszej organizacji związkowej.

Za Komisję Wyborczą NSZZ "Solidarność" UM w Poznaniu

Przemysław Mikołajczak (przewodniczący)


Poznań dn. 10.04.2014

 

Komunikat Wyborczy

 

       Niniejszym podaje się do wiadomości, że kandydatami na Delegatów na walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" UM w Poznaniu zostali zgłoszeni następujący członkowie związku:

1.   Andree Gabriela

2.   Andrzejewska Ewa

3.   Balcerzak Andrzej

4.   Balcerzak Ryszard

5.   Bartoszak Henryk

6.   Cichocki Andrzej

7.   Ciemniak Sławomir

8.   Cybulska Ewa

9.   Formanowicz Bożena

10. Herkowiak Magdalena

11. Jaroszewski Jan

12. Kapsa Grzegorz

13. Karłowska Regina

14. Kasołka Lucyna

15. Kaźmierczak Maciej

16. Kozłowska-Skrzypczak Renata

17. Kroll-Balcerzak Renata

18. Kuliński Dariusz

19. Maksymiuk Tomasz

20. Mańczak Zbigniew

21. Michalak Krystyna

22. Mikołajczak Przemysław

23. Nawrocka Elżbieta

24. Nowak Elżbieta

25. Pacholak Katarzyna

26. Płatek Krzysztof

27. Olejniczak Barbara

28. Pioruńska-Mikołajczak Anna

29. Rębała Leszek

30. Sawiński Krzysztof

31. Skrzypczak Jerzy

32. Stachecki Bogdan

33. Stolzmann Włodzimierz

34. Stroińska Helena

35. Śniegowska Lidia

36. Tomczak Piotr

37. Walkowiak Ewa

38. Woźniak Andrzej

 

Za Komisję Wyborczą NSZZ "Solidarność" UM w Poznaniu

Przemysław Mikołajczak (przewodniczący)


Poznań dn. 15.03.2014

KZ NSZZ "Solidarność" UM w Poznaniu

 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy
Członkowie NSZZ "Solidarność" UM w Poznaniu      

 

W imieniu Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" UM w Poznaniu

uprzejmie informuję, że w marcu 2014 roku kończy się kadencja władz Związku w naszej Uczelni. Ze względu na specyfikę pracy w Uczelni, zgodnie z obowiązującą ordynacją wyborczą (uchwała KK nr 20/13), wybory Delegatów na Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" UM w Poznaniu odbywać się będą poprzez wybory cząstkowe (z urną) w dniach 24 kwietnia 2014 r..

Udział w wyborach każdego z nas jest gwarancją, iż w ten demokratyczny sposób wybierzemy najlepszych kandydatów, którzy staną na straży interesów pracowniczych w nadchodzących czterech latach kadencji nowych władz naszej organizacji związkowej. Pamiętajmy, że wybrani przez nas kandydaci będą wpływać na decyzje kształtujące oblicze Naszej Uczelni, a zarazem naszą w Niej przyszłość.

Prosząc o uczestnictwo w wyborach pamiętajmy, że wybór nowych władz jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem każdego z nas.

w imieniu KZ NSZZ "Solidarność" UM w Poznaniu

Przewodniczący

Andrzej Balcerzak

 


Poznań dn. 15.03.2014

KZ NSZZ "Solidarność" UM w Poznaniu

 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Członkowie NSZZ" Solidarność" UM w Poznaniu     

W imieniu Komisji Zakładowej NSZZ" Solidarność" UM w Poznaniu uprzejmie informuję, że w dniu 15 marca 2014 została powołana Komisja Wyborcza, w której skład weszli następujący członkowie:

 

1. Przemysław Mikołajczak  przewodniczący 696 655 855
2. Regina Karłowska 618 770 603
3. Andrzej Balcerzak 601 788 979
4. Ryszard Balcerzak 608 363 028
5. Henryk Bartoszak  662 790 596
6. Hanna Bylińska 618 546 654
7. Andrzej Cichocki 503 976 862
8. Ewa Cybulska 518 598 184
9. Maciej Kaźmierczak 664 157 252
10.Elżbieta Nowak 514 637 687
11.Leszek Rębała  506 545 337
12.Krzysztof Sawiński 602 731 893
13.Jerzy Skrzypczak 503 578 846
14.Bogdan Stachecki   696 289 760
15.Andrzej Woźniak 505 472 728

 

w imieniu KZ NSZZ "Solidarność" UM w Poznaniu

Przewodniczący

Andrzej Balcerzak


WYBORY 2014 - WYBORY DELEGATÓW!!


Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" UM w Poznaniu przyjęła następujący tryb wyborów Delegatów na Walne Zebranie Delegatów naszej organizacji:

 • Wybrano 5 miejsc, w których w dniach 24 kwietnia 2014 r. odbędą się wybory Delegatów na Walne Zebranie Delegatów naszej organizacji.

 

Skład Komisji Wyborczych:

 

 • 24.04. br. Coll. Maius;godz. 9.00-10.00  
  P. Mikołajczak, E. Nowak, J. Skrzypczak

 • 24.04. br. Coll. Chemicum - godz. 10.30-11.30
  H. Bylińska, P. Mikołajczak, B. Stachecki
 • 24.04. br. Coll. Anatomicum - godz. 12.00-13.00
  A. Balcerzak, M. Kaźmierczak, P. Mikołajczak
   
 • 24.04. br. DS Eskulap - godz. 13.30-14.30
  R. Balcerzak. A. Cichocki, P. Mikołajczak
   
 • 24.04. br. Coll. Wrzoska - godz. 15.00-16.00
  E. Cybulska, L. Rębała A. Woźniak

 

 • Od 2 kwietnia do dnia 10 kwietnia 2014, od 10.00 do godz. 14.00 każdego dnia, uprzejmie prosimy o zgłaszanie kandydatów na delegatów na Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" UM w Poznaniu w siedzibie KZ, Coll. Wrzoska, ul. Dąbrowskiego 79, p. 611 (druki w siedzibie KZ,
  u członków Komisji Wyborczej, na stronie internetowej).

       plik_1 aktywny formularz

       plik_2 wzór do ręcznego wypisywania

   

 • kandydatów na Delegatów można zgłosić po uzyskaniu zgody
  kandydata na piśmie oraz pisemnym poparciu minimum 5 członków związku. Listy kandydatów zostaną wywieszone 11 kwietnia, o godzinie 10.00 w gablotach NSZZ "Solidarność" UM w Poznaniu oraz zostaną podane na stronie internetowej KZ NSZZ "Solidarność" UM.

 

 • W dniu wyborów, droga i miejsce lokalu wyborczego w każdym z obiektów zostaną odpowiednio oznaczone. Informujemy, że każdy członek Związku może głosować w dowolnym lokalu wyborczym.

 

 • Wybieramy 26 delegatów + 9 delegatów członków związku
  z Koła Seniora.

 

 • Otwarcie urn i liczenie głosów nastąpi w lokalu KZ NSZZ"Solidarność" UM, ul. Dąbrowskiego 79, o godzinie 16.15, w dniu 24 kwietnia 2014.

 

 •  Listę wybranych Delegatów na Walne Zebranie Delegatów
  NSZZ "Solidarność" UM oraz tryb wyborów władz naszego związku zostanie podany w dniu 25 kwietnia 2014 r.po godz. 10.00 (gabloty + strona internetowa).

 

Za Komisję Wyborczą NSZZ "Solidarność" UM
                                                                                             
Przemysław Mikołajczak


 

 

 

 

 

 


PROTOKÓŁ ZEBRANIA KZ NSZZ ,, SOLIDARNOŚĆ " z 13.02.2014

Program zebrania:

AD 1. Przyjęcie protokołu zebrania z dnia 09.01.2014 r .
AD 2. Sprawozdanie z uczestnictwa w posiedzeniach ciał kolegialnych i
naradach itd.
AD 3. Ustalenie terminu WZD.
AD 4. Wolne wnioski.

AD 1. Przyjęto jednogłośnie.

AD 2. Kolegium Dziekańskie -sprawy studenckie.Ma odbyć się spotkanie
dziekana z nauczycielami akademickimi - starszymi wykładowcami.

W przyszłym tygodniu ma odbyć się komisja BHP.

Kolegium Rektorskie - Kol. Balcerzak poruszył sprawę zawiadamiania
związkow zawodowych o propozycjach podwyżek.

Wystosować pismo do Pana Rektora z prośbą o podanie niezbędnych
informacj i do przedstawienia naszej propozycji płacowej.

Odbyły się dwa spotkania w sprawie ZFŚS. Na pierwszym brak konkretów,
na drugim sporządzono protokół.

AD 3. Ustalono terminu WZD na 27 marca br.

Podjęto jednogłośnie uchwałę o wybraniu na Przewodniczącego
Komisji Wyborczej kol
.
Przemysława Mikołajczaka.

AD 4. Wolne wnioski:

Na WZD odwołać się do delegatow , żeby informowali związek o trudnej
sytuacji materialnej pracowników.

Członkowie komisji socjalnej powinni na najblizszym spotkaniu komisji
poruszyć sprawę napisania regulaminu Komisji Socjalnej.

Związek chciałby uzyskać sprawozdanie z realizacji zaleceń Komisji BHP.