NSZZ "Solidarność"

Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność"

Państwowa Inspekcja Pracy

Kodeks pracy

Prawo pracy - praktyczny poradnik dla pracodawcy

Prawo pracy - praktyczny poradnik dla pracownika

Dostosowanieprawa pracy i zabezpieczenia

 społecznegodo prawa wspólnotowego 2000-2005

Regulamin pracy UM z dnia 06.04.2011r.

Regulamin wynagradzania UM z dnia 05.09.2008 r.

Poradnik społecznego inspektora pracy

Społeczny nadzór nad warunkami pracy