SKŁAD KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ "Solidarność" 2014-2018 r.


 • kol. Balcerzak Andrzej - Przewodniczący

 • kol. Balcerzak Ryszard

 • kol. Cichocki Andrzej

 • lol. Herkowiak Magdalena

 • kol. Kaźmierczak Maciej

 • kol. Kuliński Dariusz

 • kol. Nowak Elżbieta

 • kol. Rębała Leszek

 • kol. Sawiński Krzysztof

 • kol. Skrzypczak Jerzy

 • kol. Stachecki Bogdan  

  

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ NSZZ "Solidarność" 2014-2018 r.


 • kol. Ciemniak Sławomir

 • kol. Kroll - Balcerzak Renata

 • kol. Pacholak Katarzyna


KRAJOWA SEKCJA NAUKI  2014 - 20018 r.


 • kol. Pioruńska - Mikołajczak Anna

 • kol. Sawiński Krzysztof
   


Delegaci na Walne Zebranie Delegatów Regionu NSZZ "Solidarność"


 • kol. Balcerzak Andrzej

 • kol. Rębała Leszek